Teknikat e pasvjeljes se tubereve bulbeve rrenjeve

Keto perime jane organe bimore qe kane disa karakteristika te perbashketa: jane organe grumbullimi lendesh rezerve me ritem te ulet te frymemarrjes ndaj dhe konsiderohen rezistente ne ruajtje dhe lejojne ruajtje afatgjate megjithese vazhdojne zhvillim edhe pas vjeljes se tyre.